Garantie en herroepingsrecht

Garantie en herroepingsrecht

Garanties worden door de fabrikanten van onze maatwerk horren afgegeven. De volgende garanties gelden:
- Inzet- en voorzethorren: 3 jaar*
- Rolhorren: 3 jaar*
- Plissehordeur standaard: 2 jaar*
- Plissehordeur Suave: 2 jaar*

*Zie voor verdere uitleg onderaan de pagina.

Deze fabrieksgarantie bepalingen gelden naast de wettelijke garantie, zoals ook is vastgelegd in de algemene voorwaarden thuiswinkel (art. 10). Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene moet doen wat men er in redelijkheid van mag verwachten.

Het herroepingsrecht geldt niet voor op maat gemaakte producten. Al onze horren worden speciaal voor u op maat gemaakt.
Losse accessoires mag u retourneren. U hebt een bedenktijd van 14 dagen. Let er wel op dat als u terugbetaling van het volledige aankoopbedrag wenst, de artikelen ongebruikt en onbeschadigd worden geretourneerd en indien mogelijk in de originele staat van de verpakking zijn verpakt. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Het reeds betaalde bedrag (incl. evt. verzendkosten) wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de herroeping, terugbetaald. Wij mogen wachten totdat wij de producten hebben ontvangen of totdat de klant aantoont de producten te hebben geretourneerd. Terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant heeft betaald.

Eventuele verzendkosten voor het retourneren van losse accessoires zijn voor rekening van de consument. Wij kunnen kosten in rekening brengen indien de goederen door u beschadigd zijn.

Wij verzoeken u alvorens u producten retour stuurt, dat u ons een ingevuld retourformulier aanlevert per e-mail.
U kunt de losse accessoires retour sturen, het liefst onder vermelding van uw ordernummer, naar:


Horrengigant.nl
Nijverheidsweg 10
1442LD Purmerend

Wat houdt het herroepingsrecht in?
Voor artikelen die niet op maat gemaakt zijn geldt het volgende:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na levering. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen 14 dagen na levering per post, per fax of e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 
U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U zou ook gebruik kunnen maken van het Europese modelformulier voor herroeping, te vinden onderaan de Thuiswinkel-voorwaarden in de bijlage.
U dient de goederen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of  te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief eventuele standaardkosten voor de heenzending zo spoedig mogelijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de ontbinding van ons terug. Dit geldt niet voor eventuele extra kosten ten gevolge van uw eigen keuze voor een duurdere leveringswijze dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Klachten

Wij doen onze uiterste best om u snel en goed van dienst te zijn. Maar natuurlijk kan er wel eens iets misgaan. Ook in dat geval zullen wij alles zo goed mogelijk oplossen. Conform de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel ontvangt u van ons een inhoudelijke reactie binnen 14 dagen.

Heeft u een klacht? Omschrijf uw klacht dan nauwkeurig en vermeld altijd uw bestelnummer en de aankoopdatum. Meld uw klacht zo snel mogelijk op één van de volgende manieren:

  • stuur een email naar info@horrengigant.nl
  • bespreek uw klacht telefonisch met onze klantenservice 085 - 210 235 2

of stuur een brief naar:

Horrengigant
Nijverheidsweg 10
1442 LD Purmerend NH 
085 - 210 235 2


Komt u er met ons niet uit? U kunt dan altijd uw klacht of geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel. 
Meer informatie hierover vindt u op https://www.degeschillencommissie.nl
In het geval van een klacht/geschil kunt u ook terecht bij het Europese online geschillenplatform (ODR).

Garantievoorwaarden Horrengigant
De fabrieksgaranties doen niets af aan de wettelijke garantie.

In- en voorzethorren

3 jaar op fabrieksfouten en het frame.
1 jaar garantie op het gaasdoek.

Uitgezonderd:
- Kleine oneffenheden en minikrasjes in de lak. (vooral bij donkere kleuren zijn            
  hier gevoelig voor
- Strepen onder de blanke laklaag bij de kleur TZ/geanodiseerd.
- Klapperen van het gaasdoek bij grotere afmetingen.
- Scheef staan van het gaasdoek.
- Kleine kleurverschillen of lijnen in het gaasdoek.
- Rond staan van de hor (zandloper) (Dit komt doordat het gaas opgespannen moet  
  worden)
- Niet geheel strak staan van pollengaas. (Dit komt omdat pollengaas zeer flexibel
  en glad is. Hierdoor kan het voorkomen dat het gaas iets gaat kruipen en trekken.    
  Vooral bij zwart pollengaas valt dit erg op)
- Vouwen in het (pollen)gaas. Omdat (pollen)gaas vaak gevouwen op de rol zit kan  
  het een keer voorkomen dat er een vouw zichtbaar is. Deze trekt er na verloop  
  van tijd automatisch uit door de spanning van het (pollen)gaas
- Hoeken/lippen verbogen door het transport. (Vooral bij de producten met dunne  
  lip komt dit regelmatig voor. Doordat de lip dusdanig dun is kunnen wij dit niet
  altijd voorkomen. U kunt de punten gewoon recht buigen. De hoeken/lippen  
  vallen tussen het raam en het kozijn in)
- Hoeken die iets uit elkaar staan door het transport (Vooral bij lichtgekleurde
  profielen valt het extra op door de schaduwwerking.)

Rolhorren

3 jaar op fabrieksfouten en het frame.
1 jaar garantie op het gaasdoek.

Uitgezonderd:
- Kleine oneffenheden en minikrasjes in de lak. (vooral donkere kleuren zijn hier
  gevoelig voor)
- Uitwaaien van gaasdoek uit de geleiders bij grote afmetingen en wind.
- Strepen onder de blanke laklaag bij de kleur TZ/geanodiseerd.
- Kleine kleurverschillen of lijnen in het gaasdoek.
- Scheef voorboren.
- Ruimte tussen de geleiders en de bak (achterzijde hor. Dit is een
  producteigenschap)
- Oneffenheden in de mohairborstel.

Plisséhordeuren
Voorzethor met plissé
Inzethor met plissé

2 jaar op fabrieksfouten en het frame.
1 jaar garantie op het gaasdoek.

Uitgezonderd:
- Kleine oneffenheden en minikrasjes in de lak. (vooral donkere kleuren zijn
  hier gevoelig voor)
- Strepen onder de blanke laklaag bij de kleur TZ/geanodiseerd.
- Uitslijten van gaatjes in het gaasdoek door de horizontale draden.
- Het golven van het gaasdoek bij niet geheel geopende deur.
- Het klapperen van het gaasdoek bij grotere afmetingen bij wind.
- Het gaasdoek welke aan de onderzijde uit de ketting waait bij harde wind en
  grotere afmetingen.
- Slaphangen van spandraden.
- Het breken van de spandraden
- Slaphangen van gaasdoek.
- Oneffenheden in de mohairborstel.
- Ruimte tussen het gaasdoek/ ketting en het bovenprofiel.
- Alle problemen welke beschreven worden in de montagehandleiding en
  probleemoplosser.

Scharnierende en schuivende hordeuren

3 jaar op fabrieksfouten en het frame.
1 jaar garantie op het gaasdoek.

Uitgezonderd:
- Kleine oneffenheden en minikrasjes in de lak. (Vooral bij donkere kleuren zijn
  hier gevoelig voor)
- Scheef staan van het gaasdoek.
- Kleine kleurverschillen of lijnen in het gaasdoek.
- Niet geheel strak staan van pollengaas. (Dit komt omdat pollengaas zeer flexibel
  en glad is. Hierdoor kan het voorkomen dat het gaas iets gaat kruipen en trekken. 
- Vooral bij zwart pollengaas valt dit erg op.
- Vouwen in het (pollen)gaas. Omdat (pollen) gaas vaak gevouwen op de rol zit kan
  het een keer voorkomen dat er een vouw zichtbaar is.  Deze trekt er na verloop  
  van tijd automatisch uit door de spanning van het (pollen)gaas